Våra tjänster

Vi sätter dig i fokus!

Precis som att varje människa är helt unik, ser vi att varje situation kräver lyhördhet och förståelse för att kunna hjälpa till på bästa sätt. Därför har vi ett grundutbud med områden där vi kan göra skillnad, men för maximerad effekt utvecklar vi varje unik lösning tillsammans med DIG.

För oss handlar allt om att inspirera, utmana och möjliggöra för människor och organisationer att växa, genom att frigöra den unika potentialen. Genom att få möjlighet att göra mer av det som vi naturligt är riktigt bra på så ökar glädjen i arbetet, motivationen, engagemanget och inte minst resultaten.

Vi vill helt enkelt att ni utvecklas och blir mer av de ni redan är!

Allt börjar med att lyssna för att förstå just er situation och just era behov. Därefter lägger vi en plan tillsammans med er med utgångspunkt från nedan olika byggelement.

Tjänster

Styrkebaserad utveckling, ledarskap & coaching

Med stöd av Gallups Clifton Strengths assessment tar vi människors talanger till styrkor för individuell prestation såväl som att bygga högpresterande team. Vi utvecklar också dig som ledare utifrån dina styrkor.

Wellbeing

Vi ökar insikten om den stora vikten av Wellbeing (mental, social och fysisk) i ett modernt arbetsliv och en högt föränderlig omvärld, och ger verktyg att integrera detta i er vardag.

Strategi & motivation genom tydligt syfte

Vi kan coacha fram ditt personliga eller företagets högre syfte för att skapa motivation, riktning och mening. Vi kan också skapa driv och riktning i hela företaget utifrån syftet, inkluderat strategi och leveranser i linje med detta.

Emotionell Intelligens, EQ-i 2.0

Som certifierad EQ-i 2.0 Coach och baserat på utvärderingsverktyget EQ-i 2.0 erbjuder vi coaching och 360 analyser.

Medarbetarengagemang

Baserat på Gallups över 50 år av forskning på medarbetarengagemang, som resulterat i Gallup Q12 survey (12 viktigaste faktorerna som driver engagemang) kan vi mäta och utveckla engagemanget i ert företag, organisation eller team.

Inspirationsföreläsningar

Med syfte att inspirera, utbilda eller öka medvetenheten håller vi föreläsningar inom tidigare nämnda områden. Allt efter era önskemål.

Referenser

"Mathias is passionate about making the world strength based, he is a great inspiration and good at doing hands on work together with leaders and teams within the field of strength based thinking.
Hanna Fager
HR Director, SVP at Volvo Cars
"During our common time at Volvo Cars Global Customer Service Mathias piloted Gallup Strength Finder within our Management team and my Customer Service team. Mathias has a very professional approach in guiding both the individual and the team towards higher motivation, engagement and success. Success in finding a guiding star. By his personal touch and true commitment You will reach a higher purpose within the team. I would highly recommend you to try Mathias - a true maximizer!
Anna Margitin
Chairman Akademikerna at Volvo Cars
"Mathias is one of those rare people that truly is looking into Wellbeing in the workplace based on what really works. His great knowledge in people strength, the drivers behind performance and people skills is a great asset to any company looking for developing an organization to excellence. I can highly recommend Mathias to helping you incorporating this in your daily work in your company.
Niklas Forser
Co founder at Remente, Founder & CEO at Leverage Consulting

Upptäck vad vi kan göra för just dig!