Vi använder Gallup's CliftonStrengths för att hjälpa er få ut det absolut bästa från er och era team.

Vad skulle hända om du visste hur man unikt motiverar varje medarbetare, hur de kan prestera på topp och hur ni kan arbeta bättre som ett högpresterande team?

CliftonStrengths möjliggör att du kan frigöra din unika potential!

CliftonStrengths (tidigare Strengths Finder) är ett verktyg skapat av Gallup  med över 50 års forskning som grund. Syftet med CliftonStrengths verktyget är att hjälpa individer att vara den bästa versionen av sig själva genom att arbeta med sina unika styrkor. 

Genom att upptäcka och få ett språk kring sina talanger, hur man naturligt tänker, känner och beter sig, skapas förutsättningar för att utveckla dessa till styrkor. Det är när vi sedan använder dessa styrkor på ett produktivt sätt som vi presterar som absolut bäst, och mår som absolut bäst!

Bättre prestanda börjar med en styrka-baserad kultur

En organisation som arbetar med en styrke-baserad kultur kan skapa verklig organisk tillväxt.

När du får ut det bästa av människor, får du ut det bästa ur ett företag.

Styrkebaserad utveckling hjälper arbetsgrupper att uppnå bland annat:

29%

Ökad vinst

19%

Ökad försäljning

72%

Lägre personalomsättning

59%

Lägre säkerhetsincidenter

De 34 CliftonStrengths-teman förklarar dina talanger

När du gör CliftonStrengths-assessmenten avslöjar du din unika kombination av de 34 CliftonStrengths-teman.

Dessa teman är ett resultat från årtionden av forskning av Gallup för att studera och kategorisera en enkel men djupgående del av mänskligt beteende: vad som är rätt med människor.

Varje tema ger dig ett sätt och ett språk för att beskriva vad du naturligt gör bäst och hur du utifrån detta kan skapa framgång, för dig själv och tillsammans med andra.